ساخت خانه های اجاره ای توسط دولت و شهرداری

ساخت خانه های اجاره ای توسط دولت و شهرداری

معاون وزیر راه و شهرسازی: قرار است همکاری جدیدی بین دولت و شهرداری‌ها برای ساخت مسکن استیجاری شکل بگیرد. ادامه مطلب »